‘Med Början i Fisksätra’ var ett tre-års projekt (2017-2019) och en del av Kreativa Platser som finansierades av Statens Kulturråd. Vi arbetade med kultur som ämnar att utbilda, aktivera och bygga nätverk som verktyg på ett hållbart sätt. Där ingick poesi, teater, mat, mode, digitala teknik, musik, interaktiv konst, dans och positiv aktivism.

Målet var att verksamheterna ska fortsätta efter projektstödets slut. Projektet hade lokala rötter genom samarbete med föreningar och invånare i Fisksätra-området och syftade till att nå ut och inkludera så många invånare som möjligt.

‘Med Början i Fisksätra’ har en Facebook sida. Alla event är dokumenterade och lagt ut öppet på nätet som film, bild eller text beskrivning.

Projektet var främst för och med fisksätrabor. Vi fortsätter att arbeta över gränser i samhället genom kulturella initiativ som utvecklas inom Fisksätra Folkets Hus, eller på andra digitala eller fysiska platser, och sedan tas ut till samhället via platser, digitala och fysiska, och genom nyckelpersoner i samhället.
Vi tackar Kulturrådet för allt stöd de har gett oss sedan projektets början.

Christer Lundahl talar om konstprojektet Okänt Moln – en del av Kreativa Platser

Läs mer om andra projekt anslutna till ’Med Början i Fisksätra’ nedan.
https://mitti.se/nyheter/miljonregn-framtidens-natverk/?omrade=nack
https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2019/01/unga-killar-som-later-dikten-tala

Foto från konstprojektet ’Symphony of a Missing Room’