Klicka på bilden för att läsa artikeln från Nacka Värmdö Posten, september 2022

Projektet Fisksätras Röster pågick under valåret 2022 och
finansierades av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet hade som syfte
att bidra till att skapa sammanhang och intresse inför valet bland
barn och ungdomar. Syftet har även varit att lära sig mer om
föreningslivet och synliggöra vad de gör och betyder för samhället.
Målet har varit att skapa ett bredare intresse för valet och höja
kunskapen om civilsamhället.

Under projektperioden har projektledaren Danira Benitez,
tillsammans med sex ambassadörer, ungdomar från Fisksätra, jobbat
aktivt för att synliggöra demokratin i lokalsamhället. Under
sommaren samarbetade Fisksätras Röster bland annat med FolkLab i
Fisksätra Folkets Hus och anordnade sommaraktiviteter med tema
demokrati.

Fisksätras Röster har varit en viktig satsning för Fisksätra och
målgruppen barn och ungdomar. Genomförandet av projektet har
bidragit till att synliggöra röster från Fisksätra som enligt många i
målgruppen anses vara bortprioriterade. Fisksätras Röster
genomförde totalt 14 träffar och har lyckats samla 485 barn och
ungdomar i andan av demokrati, föreningsliv och civilsamhället.

Workshop i Fisksätra Folkets Hus
och träff med Socialdemokraterna

Fisksätras Röster har även nått ut och interagerat med cirka 330 barn
och ungdomar genom att delta i flera initiativ och olika engagemang i
lokalsamhället. Aktiviteter som: Lär dig om din röst, Block Party,
Fisksätra Parlament, politikerhearing, valvaka och besök i Riksdagen.
Allt detta har resulterat i att trösklarna sänktes. Ambassadörerna har
bidragit genom att ha fått kunskap och förmedlat det till barn och
ungdomar och därmed skapat ökad förståelse om det större
sammanhanget inom civilsamhället.

Fisksätras Röster har banat väg för fler genom att aktivt och på ett
tryggt sätt ha anordnat eller deltagit i olika aktiviteter. En
normalisering av ämnet demokrati har spridits på mobilskärmar
genom trender och slogans som “Jag röstar bre! Vad gör du ree?”
Samtal och konversationer om det allmänna valet har kommit upp på
agendan på fritidsgården. 

Under projekttiden har 57% av barn och ungdomar upplevt att de
har lärt sig mer samt fått långsiktiga erfarenheter och kunskaper har
öppnat vägar in i civilsamhället och bidragit med fler verktyg för
inflytande.