Vad är Folk Lab?
Välkommen till Folk Lab – där digital folkbildning blir till kreativt äventyr och meningsfullt skapande! Stig in i vår digitala värld där vi med ny och användarvänlig teknik skapar med laserskärare, och 3D-skrivare. Här är alla åldrar och erfarenheter välkommna, i engagerande kulturevent och labb får deltagare lära sig om samhället och digitaliseringen på nya sätt. Folk Lab handlar såklart inte bara om att lära sig – tanken är även att ha kul, att utforska teknik, hållbarhet och att låta skaparkraften ta dig till nya höjder.

Nacka 50 år
År 2021 firade Nacka kommun 50 års jubileum. I samband med detta porträtterade och lyftes 20 personer från Nacka fram i 3D- och 2D verk. Personerna valdes ut av Nackabor utifrån att de av olika anledningar betydde eller har betytt mycket för lokalområdena, Sickla, Saltsjö-Boo, Älta och Fisksätra. Projektet mynnade ut i utställningen ”Vi är Nacka” och visades i Nackas fyra kulturhus samt stadshuset. Fisksätra Folkets Hus, genom FolkLab, tillverkade alla alster med hjälp av digital teknik.

Mer information om Folk lab finns på folklab.nu och facebook.com/Folklabfisksatra samt instagram.com/folk_lab_fisksatra

Bilder från Folk Labs sommaraktiviteter

Mouadh Jeddi, projektledare för Folk Lab, berättar om verksamheten.