Få en interaktiv rundtur i våra lokaler genom att klicka här

Vill du hyra lokal? Kontakta oss genom detta formulär

Galleriet

Folkets Rum
Danssalen
Labbet
Grupprummet
Solitären

Övrig information

Taxor och avgifter

Mindre lokalKategori 1Kategori 2Kategori 3Kategori 4Övrigt
Grupprummet
Vardagar506080100
Solitären
Vardagar405065100
Labbet
Vardagar506080100
Medelstor lokal
Galleriet
Vardagar120180230280
Danssalen
Vardagar50100150200
Folkets Rum
Vardagar120180230280
Övriga lokaler
Kontorsplats (inklusive kopiator och likvärdig utrustning)7575Endast för ideella föreningar
Övriga tillval och avgifter
Liten scen400
Stor scen700
Möbleringsarbete200per 30 min
Tekniker
Vardag300per timme
Helg400per timme
Mikrofon80per styck
Trådlös mikrofon150per styck
FörbrukningsmaterialSjälvkostnadspris
Cateringenligt överenskommelse
Personal utanför öppettid250per timme
Städningenligt överenskommelse

Kundkategorier
Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundkategorier som används i kulturnämnden är följande:

Kundkategori 1 (Ideella med föreningar barn- och ungdomsverksamhet 0-20 år)
Ideella föreningar som uppbär kommunalt bidrag för barn- och ungdomsverksamhet 0-20 år, och alla föreningar som bedriver verksamhet för personer funktionsvariationer. Ungdomar som beviljats peng direkt och föreningar med garantibidrag eller särskilt kulturbidrag. Ideella fristående anordnare och utövare av fritid- och kulturverksamhet.

Kundkategori 2 (Övriga ideella föreningar)
Övriga ideella föreningar verksamma i Nacka kommun. Detta inkluderar även alla ideella föreningar som har arrangemang med entréavgift. Ideella fristående anordnare och utövare av fritid- och kulturverksamhet för ålder över 20 år.

Kundkategori 3 (Nacka kommun och Fristående anordnare)
Anordnare som utför verksamhet på uppdrag av Nacka kommun och där finansiering av lokal ingår i uppdragsersättningen. Avser verksamhet för åldersgrupp 0-20 år.

Kundkategori 4 (Privatpersoner, kommersiell verksamhet och företag)
Privatpersoner och företag samt föreningars alla former av kommersiell verksamhet.

Villkor och regler för bokning av kulturlokaler
(laddas ner som PDF-fil)

Riktlinjer
(laddas ner som PDF-fil)