Fisksätra Folkets Hus Förening är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 2003.
Fisksätra Folkets Hus är en mötesplats för alla Fisksätrabor, där alla oavsett nationalitet eller etniskt ursprung kan känna sig välkomna.
Fisksätra Folkets Hus har som ambition att vara ett nav för en positiv utveckling i området.
Genom Folkets Hus-föreningens organisation, kontaktnät och övriga resurser ska Fisksätra Folkets Hus vara en naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer till projekt som gynnar de boende i Fisksätra.

Läs mer:
Personal
Bli medlem
Styrelsen
Stadgar
Värdegrund