Folkets Rum är en ljus och stor konferenslokal med stora fönster. Lokalen kan anpassas och skräddarsys efter evenemang och rymmer ca 69 personer.
Lokalen är 91 kvadratmeter.
Rummet är utrustad med: Projektor, scenbelysning, mikrofoner, live-kamera och ljudsystem.