Fisksätravärdarna grundades 2010. Sedan januari 2012 är Fisksätravärdarna anställda av Fisksätra Folkets Hus.  Stena fastigheter finansierar verksamheten, Fisksätra Folkets Hus står för arbetsplats och Nacka kommun, framförallt socialtjänsten, står för utbildning och handledning.

Fisksätravärdarna jobbar för att främja ordning och samverkan i Fisksätraområdet och i Fisksätra bibliotek. Alla fisksätravärdar är engagerade och aktiva och bidrar med sina respektive kontaktnätverk då det är av stor vikt att knyta kontakter och bjuda in till samtal i området. De agerar som mobila informatörer och informationskällor då de dagligen träffar Fisksätrabor. Att dela med sig av viktig samhällsinformation, information från Stena Fastigheter AB och evenemang som arrangeras i Fisksätra är en del av Fisksätravärdarnas uppdrag.

En stor del av Fisksätravärdarnas jobb går ut på att hålla ordning och reda i biblioteket och se till att det är lugnt för personal och besökare. De hjälper även till med föräldrar som uttrycker oro för sina barn. Alkohol – och drogmissbruk existerar i området och Fisksätravärdarna jobbar dels med att bygga upp relationer och ge stöd kring detta.

Fisksätravärdarna ger hjälp och stöd till barn eller vuxna som är i behov och är skyldiga att rapportera och göra orosanmälan om någon far illa.

Fisksätravärdarna är inte väktare och har därmed inte dessa befogenheter.