Fisksätra Folkets Hus Förening är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 2003. Sedan våren 2009 finns Fisksätra Folkets Hus i samma byggnad som Fisksätraskolan, strax ovanför Fisksätra station. Byggnaden ägs av Nacka kommun som är med och stöttar verksamheten.

Fisksätra Folkets Hus är en mötesplats för alla Fisksätrabor där alla, oavsett nationalitet eller etniskt ursprung, kan känns sig välkomna. Fisksätra Folkets Hus har som ambition att vara ett nav för en positiv utveckling i området. Genom Folkets Hus-föreningens organisation, kontaktnät och övriga resurser ska Fisksätra Folkets Hus vara en naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer för projekt som gynnar de boende i Fisksätra.