‘Med Början i Fisksätra’ är ett tre-års projekt (2017-2019) och en del av Kreativa Platser som finansieras av Statens Kulturråd. Med Början i Fisksätra går nu in i tredje och sista året. Vi arbetar med kultur som ämnar att utbilda, aktivera och bygga nätverk som verktyg på ett hållbart sätt. Det ingår poesi, teater, mat, mode, digitala teknik, musik, interaktiv konst, dans och positiv aktivism.

Målet är att verksamheterna ska fortsätta efter projektstödets slut. Projektet har lokala rötter genom samarbete med föreningar och invånare i Fisksätra-området och syftar till att nå ut och inkludera så många invånare som möjligt.
‘Med Början i Fisksätra’ har en Facebook sida. Alla event är dokumenterade och lagt ut öppet på nätet som film, bild eller text beskrivning.
Genom föreningar erbjuder vi publiken och deltagare processarbete, workshops, föreställningar osv. Projektet är för det första av, för och med fisksätrabor. Projektet engagerar därför redan fisksätrabor som medskapare av projektet.
Vi fortsätter att arbeta över gränser i samhället genom kulturella initiativ som utvecklas inom Fisksätra Folkets Hus, eller på andra digitala eller fysiska platser, och sedan tas ut till samhället via platser, digitala och fysiska, och genom nyckelpersoner i samhället.
Vi tackar Kulturrådet för allt stöd de har gett oss sedan projektets början.

Christer Lundahl talar om konstprojektet Okänt Moln – en del av Kreativa Platser

Läs mer om andra projekt anslutna till ’Med Början i Fisksätra’ nedan.
https://mitti.se/nyheter/miljonregn-framtidens-natverk/?omrade=nack
https://www.nvp.se/Kultur–Noje/unga-killar-som-later-dikten-tala/

Foto från konstprojektet ’Symphony of a Missing Room’