Få en interaktiv rundtur i våra lokaler genom att klicka här!

Vill du hyra lokal? Kontakta oss genom detta formulär

Galleriet
Folkets Rum
Danssalen
Labbet
Grupprummet
Solitären

Taxor och avgifter för lokaler