Folk Lab drivs av Kids Hack Day, Made by Aya & Fisksätra Folkets Hus i partnerskap med Fablab Factory som är återförsäljare för de maskiner vi använder. Folk Lab samarbetar även med Studiefrämjandet, Fisksätra IF och Guds Hus vänförening.

Folk Lab driver prototyper och verksamheter finansierade av bland annat  Delegationen mot Segregation, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Nacka kommun, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt LEADER

Läs mer om Folklab på deras hemsida https://www.folklab.nu/