Studiorum som är fullt utrustat för inspelning och musikproduktion, mixerbord och fast inspelningsteknik. I anslutning till musikstudion finns ett inspelningsrum. Rummet är isolerat från musikstudion men med möjlighet till inspelning då kablage är draget mellan rummen. Isolerad glasruta mellan rummen finns. Kontrollrummet och inspelningsrummet kan användas separat.

Kontakta mikael@fisksatrafolketshus.se om du har frågor om studion eller vill använda den.