Vad är Folk lab?
Med ny och användarvänlig digital teknik (robotar, laserskärare, 3D-skrivare mm) engagerar Folk ab alla åldrar.
I kreativa kulturevent och labb lär sig deltagare om samhället och digitalisering på nya sätt.
Ha kul, utforska teknik och hållbarhet och låt din kreativitet flöda!

Bilder från Sommarlabb 2020 (pågår mellan 7 Juli och 20 Augusti)

Mouadh Jeddi, projektledare för Folk lab, pratar om verksamheten.

Lab coach Esther pratar 3D-skrivare


Mer information om Folk lab finns på folklab.nu och facebook.com/Folklabfisksatra samt instagram.com/folk_lab_fisksatra