Om du tycker att vår verksamhet är viktig är du välkommen att bli medlem hos oss!

Medlemskapet är en chans att stötta föreningen men det ger dig också förmåner. Till exempel kan medlemmar låna sällskapsspel och få rabatt vid hyra av lokal.

Bli medlem genom att sätta in 100 kronor på Postgiro: 120 88 92-8 Fisksätra Folkets Hus. Glöm inte att skriva namn, adress, telefon, e-postadress och de sex första siffrorna i personnumret. Du får jätte gärna komma upp till oss på kontoret så hjälper vi till!

Var god observera att ett medlemskap gäller per kalenderår, enligt föreningens stadgar. Om man exempelvis betalar i januari 2019 så gäller medlemskapet fram till slutet av året. Likaså innebär det att om man betalar för ett medlemskap i november 2019 så gäller det endast fram till sista december 2019.