Om du tycker att vår verksamhet är viktig är du välkommen att bli medlem hos oss!

Bli medlem genom att sätta in 100 kronor på Postgiro: 120 88 92-8 Fisksätra Folkets Hus. Glöm inte att skriva namn, adress, telefon, e-postadress och de sex första siffrorna i personnumret.
Du får jättegärna komma upp till oss på kontoret så hjälper vi till!

Var god observera att ett medlemskap gäller per kalenderår, enligt föreningens stadgar. Om man exempelvis betalar i januari 2019 så gäller medlemskapet fram till slutet av året. Likaså innebär det att om man betalar för ett medlemskap i november 2020 så gäller det endast fram till sista december 2020.