Hej vänner.

Vi måste nu meddela att huset är stängt, med vissa förbehåll. Se bifogad info.
Vi hoppas ni följer oss på Facebook och på Instagram där får ni se allt spännande som händer i huset, och nu även se Folk Lab Fisksätras julkalender.

Specifika åtgärder i Nacka utifrån det beslut som kommuner i Stockholmsregionen beslutat om i syfte att minska smittspridning:


2020-11-26
Nacka kommun har tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen antagit en samordnad inriktning avseende stängning av icke samhällsviktig kommunal verksamhet med anledning av svårt läge i pandemin. Syftet är att alla regioner ska agera likadant.

Inriktningen gäller med omedelbar verkan fram till och med 7 mars 2021 men kan förkortas eller förlängas beroende på hur förutsättningarna förändras.

Detta påverkar privatpersoner och kulturverksamheter i Nacka kommun på följande sätt:

Folkbibliotek kommer fortsatt hålla öppet för samhällsviktig verksamhet.

Inga nöjesbesök på bibliotek. Alla nödvändiga besök ska hållas kort.
Begränsningar i antal samtida besökare på bibliotek ska göras med hänsyn till lokalernas storlek.

Allmänheten ska i första hand använda de digitala kanalerna som bibliotek erbjuder för att läsa tidningar och andra media, låna, reservera mm.

Bibliotek ska anpassa lokalerna ytterligare för att erbjuda den nödvändiga servicen på ett smittsäkert sätt.

Museer stängs för allmänheten.

Verksamhet för skolgrupper med barn och unga upp till 15 år som kan anordnas på ett smittsäkert sätt kan genomföras i museilokalerna.
Kulturhusen stängs för allmänheten.

Organiserad barn- och ungdomsverksamhet för barn upp till 15 år som kan anordnas på smittsäkert sätt kan genomföras.

Kulturskolor för barn och unga 7-19 år, som ingår i kommunens verksamhet och kan anordnas på ett smittsäkert sätt får fortsätta sin verksamhet. Detta gäller också kulturskolornas verksamhet som bedrivs i kulturhusens lokaler.

Konst- och kulturvandringar och andra kulturarrangemang utomhus får fortsatt genomföras på smittsäkert sätt och med begränsat antal deltagare på upp till 8 personer.

Nyhetsbrev December