Kallelse till årsmöte 2019
Alla medlemmar i Fisksätra Folkets Hus-förening hälsas hjärtligt välkomna till
årsmöte lördagen den 27 april.

Denna gång träffas vi i Fisksätra Folkets Hus, Brantvägen 1, Saltsjöbaden.
Mötet börjar kl 13.00.

Motioner & förslag: Skickas till ordföranden senast två veckor innan årsmötet (före den 13 april), via mail: lgsmail@telia.com

Årsmöteshandlingar: Kommer att finnas på Fisksätra Folkets Hus en vecka innan Årsmötet. Obs: endast medlemmar som betalat årets medlemsavgift (2019) har rösträtt på mötet.

Anmälan: Senast 14 april till verksamhetschef Morgan Carlsson via mail:
morgan@fisksatrafolketshus.se

Kategorier: Information